Strona główna

Współpraca z III sektorem głównym tematem kwietniowej sesji

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-04-26

Współpraca z III sektorem głównym tematem kwietniowej sesji

aktualności Gmina Dzierżoniów

Głównym tematem kwietniowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów była współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie naszej gminy. Posiedzenie odbyło się w czwartek 25 kwietnia.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018 przedstawiła Radzie Kamila Kossowska z Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki.

Ocena współpracy z III sektorem była oparta o kilka wskaźników, m.in. oferty złożone przez organizacje w otwartych konkursach, liczbę zawartych umów czy zadania zrealizowane z pominięciem konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ubiegłym roku na realizację Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy Dzierżoniów przeznaczono środki w wysokości 315 000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszenia konkursowe 27 organizacji pozarządowych złożyło łącznie 71 ofert. Po przeprowadzeniu postępowań przyjęto do realizacji 67 ofert i podpisano umowy z 26 organizacjami na łączną kwotę 295 480 zł. To więcej niż w 2017 r. Wtedy kwota środków, jaką przekazano organizacjom, wynosiła ponad 280 tys. zł.

Radni przyjęli również kilka uchwał, m.in. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Książnicy, przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kiełczynie na remont elewacji wieży kościoła parafialnego, przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej gminy Dzierżoniów za 2018 rok", czy ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Współpraca z III sektorem głównym tematem kwietniowej sesjiWspółpraca z III sektorem głównym tematem kwietniowej sesjiWspółpraca z III sektorem głównym tematem kwietniowej sesji
powrót do poprzedniej strony