AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-04-06

Wizyta Wojewody

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa 6 kwietnia przekazał Wójtowi Gminy Dzierżoniów Markowi Chmielewskiemu symboliczny czek na budowę kolektora sanitarnego.

Wojewodzie towarzyszył Senator RP Aleksander Szwed oraz Radny Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Marcin Pięt. Gmina Dzierżoniów otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 2 585 645 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

Środki te zostaną przeznaczone na likwidację nieefektywnej oczyszczalni ścieków w Jodłowniku i budowę nowego kolektora sanitarnego z Jodłownika przez Józefówek do oczyszczalni w Bielawie.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na okres maj 2021 r. - grudzień 2022 r. Inwestycja zapewni ochronę ekologiczną terenu Natura 2000 i Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Pozytywnie wpłynie również na jakość życia mieszkańców oraz rozwój turystyki. Całkowity, szacowany koszt zadania to 3 mln zł, a wkład gminy - 414 355 zł.

W czasie rozmowy Wójt Marek Chmielewski poruszył również kwestie strat w gminnym mieniu komunalnym spowodowanych ubiegłoroczną powodzią.

Wizyta WojewodyWizyta Wojewody
powrót do poprzedniej strony