AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-04-19

Wiosenne porządki czas zacząć

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wraz z nastaniem wiosny rozpoczął się okres wiosennych porządków w naszych domach, przy posesjach oraz w ogrodach. Każdy właściciel prywatnej posesji ma obowiązek zadbać o czystość i porządek swojego otoczenia.

Przypominamy, że odpady zielone z naszych ogrodów, niepotrzebne meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęty elektryczne i elektroniczne, opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe każdy mieszkaniec może bezpłatnie przekazywać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczących się przy ul. Bielawskiej 15B w Dzierżoniowie (baza Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Dzierżoniowie) i przy ul. Ceglanej 2 w Bielawie, czynne w poniedziałki i środy w godz. 11:00 - 19:00 oraz w soboty w godz. 8:00 - 16:00.

Przypominamy też, że nieruchomości zlokalizowane na terenie, gdzie brak jest zbiorczej kanalizacji sanitarnej, powinny być wyposażone w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych oraz posiadać umowę na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przechowywanie dowodów uiszczania opłat (rachunków), potwierdzających regularność wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości. Wykaz firm posiadających stosowne zezwolenia do odbioru nieczystości ciekłych.

Wraz z wiosną, jak co roku, pojawia się również problem wypalania traw. Takie działanie to nie tylko zagrożenie pożarowe, ale także straty w przyrodzie. Wypalanie trawy jest szkodliwe dla gleby i organizmów w niej żyjących. Ponadto pożar powoduje uwolnienie się toksycznych substancji, które zanieczyszczają powietrze i mogą przenikać do gleby.

Wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł. Grozi za to także kara utraty unijnych dopłat dla rolników.

Zadbajmy o czystość i estetykę naszych posesji oraz terenu wokół nich. Uczyńmy naszą gminę zadbaną i przyjazną dla osób odwiedzających ją, ale przede wszystkim dla nas samych.

powrót do poprzedniej strony