Strona główna

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-05-29

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów została zakwalifikowana do wsparcia finansowego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 roku życia. Kwota wsparcia dla gminy Dzierżoniów wynosi 20.102,50 zł.

Program ma na celu poprawę jakości świadczonych usług opiekuńczych oraz zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych, posiadających jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie o zaliczeniu dziecka do 16 r.ż. do osób niepełnosprawnych ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie usług opiekuńczych stanowi wsparcie osób niepełnosprawnych w ich codziennym funkcjonowaniu. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Osoby wymagające wyżej wymienionego wsparcia mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1.

powrót do poprzedniej strony