AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-03-28

Uroczystości z okazji Dnia Sołtysa!

aktualności Gmina Dzierżoniów

11 marca obchodzony jest w Polsce Dzień Sołtysa. Sołtys to bardzo ważna postać na obszarach wiejskich: organizuje życie wsi, zwołuje zebrania wiejskie, nadzoruje wydatkowanie środków z Funduszu Sołeckiego, współpracuje z organizacjami, działającymi na terenie sołectwa, a także pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami.

Dzień Sołtysa na terenie gminy Dzierżoniów zawsze obchodzony jest na specjalnej, uroczystej naradzie. W tym roku odbyła się ona w Owieśnie 17 marca 2023 r. Spotkanie było okazją do złożenia gospodarzom wsi życzeń oraz podziękowań za całoroczną pracę na rzecz swoich miejscowości. Głównym tematem narady była działalność Spółek Wodnych. Gościem narady był Robert Szwarc wieloletni Prezes Gminnej Spółki Wodnej w Ziębicach, która z sukcesem wykonuje zadania melioracyjne. Prezes zachęcał sołtysów do powołania Spółki Wodnej na terenie gminy Dzierżoniów, przedstawiał korzyści z działalności spółki oraz zasady jej funkcjonowania.

Sołtysi świętowali także na spotkaniu w dniu 11 marca 2023 r. w dzierżoniowskiej Argentii. Organizatorami spotkania byli: europoseł Anna Zalewska oraz instytucje wspierające rolnictwo: DIR, ARiMR, DODR, KOWR i KRUS. W spotkaniu uczestniczył wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski. Podczas imprezy wręczono okolicznościowe medale i podziękowania. Odznakę "Zasłużony dla Rolnictwa" przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał Leszek Paziński - sołtys wsi Roztocznik. Gratulujemy i jeszcze raz wszystkim sołtysom za ich zaangażowanie i pracę na rzecz mieszkańców wsi - bardzo dziękujemy!

Uroczystości z okazji Dnia Sołtysa!Uroczystości z okazji Dnia Sołtysa!Uroczystości z okazji Dnia Sołtysa!
powrót do poprzedniej strony