Strona główna

Ulica Słoneczna w Piławie Dolnej z nową nawierzchnią

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-12-13

Ulica Słoneczna w Piławie Dolnej z nową nawierzchnią

aktualności Gmina Dzierżoniów

Od czerwca 2019 r. trwały roboty budowlane przy przebudowie ul. Słonecznej w Piławie Dolnej. Prace obejmowały również budowę zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

Na przełomie listopada i grudnia dokonano odbioru końcowego robót. W ramach zadania pn. "Piława Dolna I droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW" wykonano nawierzchnię drogi wraz z poboczami na długości około 640 mb. W ramach prac odwodnieniowych, oprócz zachowania odpowiednich spadów, na drodze zostały wykonane dwa ścieki kamienne.

Na realizację inwestycji gmina Dzierżoniów pozyskała dofinansowanie w wysokości 533 250,51 zł, które w 100% pokrywało wydatki na roboty budowlane. Tak wysokie dofinansowanie gmina mogła uzyskać dzięki procesowi scalania gruntów we wsi Piława Dolna. Dotacja została przyznana z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę i poprawę jakości gruntów rolnych.

Przed wykonaniem nawierzchni asfaltowej, Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w ramach współpracy z naszą gminą wybudowała nową zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej, do której mogą się już wpinać mieszkańcy ul. Słonecznej.

Na wybudowanie ok. 320 mb sieci wraz z urządzeniami zostało wydatkowanych ok. 350 000 zł. Głównym czynnikiem, który znacznie podniósł koszt wykonania sieci, było posadowienie rurociągu na głębokości nawet do 2,7 m poniżej poziomu gruntu. Prace na około 60% długości sieci utrudniła napotkana tam skała. Dzięki zaangażowaniu WiK-u, wykonawcy i inwestora zadanie zakończono w terminie i dotacja została pomyślnie rozliczona.

Ulica Słoneczna w Piławie Dolnej z nową nawierzchniąUlica Słoneczna w Piławie Dolnej z nową nawierzchniąUlica Słoneczna w Piławie Dolnej z nową nawierzchniąUlica Słoneczna w Piławie Dolnej z nową nawierzchniąUlica Słoneczna w Piławie Dolnej z nową nawierzchnią
powrót do poprzedniej strony