Strona główna

Uciechów z kolejną nagrodą za "Park pod uciechowską lipą"

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-02-05

Uciechów z kolejną nagrodą za "Park pod uciechowską lipą"

aktualności Gmina Dzierżoniów

Mieszkańcy Uciechowa, którym towarzyszyła Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka, odebrali w piątek 1 lutego nagrodę za projekt "Park pod uciechowską lipą - wspólna praca, wspólna odpowiedzialność". Inicjatywa została uznana za najlepszą w województwie dolnośląskim w konkursie "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa".

Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbyło się w trakcie Centralnych Targów Rolniczych podczas konferencji "Wiejska Polska. Przyszłość wspólnej polityki rolnej" w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Konferencja została zorganizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Patronat medialny sprawowała "Gazeta Sołecka".

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła inicjatywa pn. "Plac rekreacyjno-sportowy Chatka pod brzozami" zrealizowana przez mieszkańców sołectwa Wojciechów w gminie Olesno, w woj. opolskim.

Inicjatywę mieszkańców Uciechowa doceniły także władze woj. dolnośląskiego. W imieniu Zarządu Województwa list gratulacyjny i upominek wręczył delegacji Ryszard Czerwiński - kierownik Działu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Dolnośląskiego.

Ideą konkursu była aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi.

Konkurs był adresowany do wszystkich sołectw, które realizowały na przestrzeni lat 2010-2018 projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Uciechów z kolejną nagrodą za Park pod uciechowską lipąUciechów z kolejną nagrodą za Park pod uciechowską lipą
powrót do poprzedniej strony