AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-09-28

Strategia "Sudety 2030" przyjęta

aktualności Gmina Dzierżoniów

Sygnatariusze "Deklaracji Sudeckiej" podczas walnego zgromadzenia, które odbyło się 24 września w Złotym Stoku przyjęli Strategię "Sudety 2030". Gminę Dzierżoniów reprezentowała Zastępca Wójta Jolanta Zarzeka.

"Deklarację Sudecką" przedstawiciele 107 samorządów południa i południowego zachodu Dolnego Śląska podpisali w grudniu 2017 r. Wyrazili w niej wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do stworzenia wspólnego planu modernizacji i rozwoju subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego - Strategii Rozwoju "Sudety 2030".

Celem strategii jest m.in. zwrócenie uwagi na dysproporcje w rozwoju Dolnego Śląska, który ma średni dochód liczony na jednego mieszkańca na poziomie 76% PKB (jako procent średniej unijnej liczonej według wskaźnika siły nabywczej). Może to spowodować, że po roku 2020 Dolny Śląsk wypadnie z listy regionów potrzebujących wsparcia i przejdzie do grupy regionów tzw. przejściowych - czyli takich, które mogą sobie radzić bez pomocy z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wielomiesięczna praca samorządowców z południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego oraz spotkania i działania prowadzone z zespołem z Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowującym i opracowującym strategię doprowadziły do wypracowania ostatecznej wersji dokumentu.

Zdjęcie: zlotystok.pl

Strategia Sudety 2030 przyjęta
powrót do poprzedniej strony