Strona główna

Środki na kolejny etap prac rewitalizacyjnych zabytkowego pałacu w Kiełczynie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-07-16

Środki na kolejny etap prac rewitalizacyjnych zabytkowego pałacu w Kiełczynie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów w marcu 2020 r. złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie prac konserwatorskich w zabytkowym pałacu w Kiełczynie. Wniosek obejmował swym zakresem roboty budowlane na I i II piętrze, klatce schodowej oraz elewacji budynku.

W czerwcu ogłoszono wyniki konkursu. Projekt przeszedł ocenę merytoryczną i formalną, jednak ze względu na zbyt dużą liczbę wniosków nie uzyskał dofinansowania. Gmina Dzierżoniów złożyła odwołanie, które nie zostało uwzględnione.

Jednocześnie w styczniu br. nasza gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. Założono wymianę wszystkich pozostałych okien na kwotę 110 408,00 zł.

Gminie Dzierżoniów przyznano 25 000,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Zgodnie z założeniami konkursu przyznana kwota może pokryć nie więcej niż 50% kosztów projektu. W związku z tym konieczne było zmniejszenie zakresu prac. Obejmą one wymianę siedmiu okien wraz z renowacją parapetów i dwóch par okiennic wewnętrznych na I piętrze budynku. Odtworzone zostaną również dwa naczółki - zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich.

Do tej pory wymieniono już pokrycie dachowe oraz część okien na parterze pałacu. Obecnie trwają roboty budowlane, sanitarne i elektryczne na poziomie parteru.

Środki na kolejny etap prac rewitalizacyjnych zabytkowego pałacu w KiełczynieŚrodki na kolejny etap prac rewitalizacyjnych zabytkowego pałacu w Kiełczynie
powrót do poprzedniej strony