Strona główna

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-06-29

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Osoby w trudnej sytuacji życiowej w kwestiach takich jak: sprawy majątkowe, socjalne, mieszkaniowe, konsumenckie, rodzinne, czy pracownicze;
  • osoby samozatrudnione - osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  • przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
powrót do poprzedniej strony