AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-10-04

Różne drogi - wspólny cel

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dąbrowa wspólnie z Gminą Lisewo, Gminą Dzierżoniów oraz Gminą Inowrocław zrealizowała projekt pt. "Różne drogi - wspólny cel - wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich", którego efektem było seminarium. Seminarium odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie dnia 27 września 2021 r.

Głównym celem seminarium była wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, zwiększenie intensywności współpracy i integracji oraz poznanie dobrych praktyk wypracowanych przez partnerów projektu szczególnie w obszarze rozwoju turystyki i innych form aktywizacji obszarów wiejskich, poprzez współorganizację i współuczestnictwo w seminarium odbywającym się na terenie gminy Dąbrowie.

Operacja realizowana przez Gminę Dąbrowa Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
www.ksow.pl

Organizacja seminarium umożliwiła wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, a także rozwój partnerstw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Projekt zaaktywizował również mieszkańców obszarów wiejskich i zachęcił ich do podejmowania innowacyjnych inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji dziedzictwa swojego regionu.

Podczas seminarium m.in.:

  • zaprezentowano wdrożone już oferty dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, przetwórstwa lokalnego i gospodarki zielonej, które w danych miejscowościach z sukcesem się rozwijają
  • doszło do wymiany dobrych praktyk dotyczących rozwoju turystyki kulinarnej (w szczególności w zakresie działań przedsiębiorczych w oparciu o produkty lokalne i małe przetwórstwo)
  • eksperci i specjaliści wskazali kierunki działań zmierzających do korzystania z tego typu zasobów w budowaniu marki miejscowości

Poprzez udział w seminarium zwiększył się poziom wiedzy uczestników na temat małego przetwórstwa lokalnego. Uczestnicy dowiedzieli się, jak zarabiać na lokalnych zasobach związanych z koncepcją wsi. Zaakcentowano również jak wykorzystać swój potencjał zarówno kulinarny, jak i rzemieślniczy i poprzez promocję obszarów wiejskich wzmocnić lokalne przetwórstwo.

Ponadto seminarium umożliwiło czynne uczestnictwo w przedsięwzięciu przybyłym uczestnikom, a tym samym pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz wypracowanie wstępnych koncepcji.

Różne drogi - wspólny celRóżne drogi - wspólny cel
powrót do poprzedniej strony