Strona główna

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-01-05

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

aktualności Gmina Dzierżoniów

Rozeznanie potrzeb Seniorów w zakresie realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł II świadczenie usług "Opieki na odległość" w formie użytkowania "Opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa".

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w związku z możliwością pozyskania środków finansowych na zakup opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 prosi o zgłaszanie osobiste, telefoniczne lub przez osoby bliskie Seniorów w wieku 65 lat i więcej zamieszkałych na terenie gminy Dzierżoniów, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

OPS planuje przystąpić do realizacji Modułu II powyższego Programu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. "opieki na odległość".

W ramach Programu Seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. "opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa" wyposażonych w następujące funkcje:

  • przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

"Opieka na odległość" jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Opaska lub inne urządzenie bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko Seniorom, ale także jego rodzinie.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się w urządzeniu, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. W zależności od sytuacji może ona poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia lub wezwać służby ratunkowe.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie do dnia 20 stycznia 2023 roku. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów 74 8325663 lub 74 8325664.

powrót do poprzedniej strony