AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-08-26

Ogłoszenie ZGK Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów informuje, że zgodnie z decyzją nr WR.RET.070.54.2019.JW Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dniem 30.08.2019 r. ulegają zmianie stawki opłat za usługi prowadzone przez ZGK Gminy Dzierżoniów.

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki obowiązujących od dnia 30.08.2019 r. do 29.08.2020 r.

Lp. Opłata Ceny i stawki opłat netto Ceny i stawki opłat brutto
1 Za odbiór nieczystości płynnych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców w sieci kanalizacji sanitarnej - cena za 1m3 odprowadzanych ścieków 7,00 zł 7,56 zł
2 Stawka opłaty abonamentowej w zł/mc 4,07 zł 4,40 zł

W związku z powyższym w najbliższych dniach ZGK będzie prowadził u Państwa odczyty liczników i podliczników wody.

Szczegółowy wykaz opłat na kolejne lata oraz decyzja nr WR.RET.070.54.2019.JW Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu są dostępne na stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej w sekcji do pobrania.

powrót do poprzedniej strony