AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-03-15

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Mościsku

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa informuję mieszkańców sołectwa MOŚCISKO, że 24 marca 2023 r. o godzinie 18:00 w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym, ul. Kolejowa 12B, Mościsko odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

  1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo- rzeczowego za rok 2022
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2022
  3. Sprawy różne.

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18:15, dnia 24 marca 2023 r.

Sołtys wsi Mościsko
Danuta Martowłos

powrót do poprzedniej strony