Strona główna

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na działkę budowlaną 230/3 położoną w Ostroszowicach

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-01-10

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na działkę budowlaną 230/3 położoną w Ostroszowicach

aktualności Gmina Dzierżoniów

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie na tablicy ogłoszeń zostało wywieszone ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 230/3 obręb w Ostroszowicach.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1 tel. 74 832 56 85, 74 832 56 86.

powrót do poprzedniej strony