Strona główna

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działek rolnych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-03-25

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działek rolnych

aktualności Gmina Dzierżoniów

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 zostało wywieszone ogłoszenie o dzierżawie w trybie przetargu nieograniczonego działek rolnych nr 355/4, 355/5, 355/7, 355/10, 355/11, 355/13, 354/9 położonych w Książnicy.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.: (74) 832 56 85.

powrót do poprzedniej strony