AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-05-27

Oferta złożona w trybie art. 19a

aktualności Gmina Dzierżoniów

23 maja 2019 r. do Urzędu Gminy Dzierżoniów wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "PROFILAKTYCZNA STERYLIZACJA = ograniczenie bezdomności zwierząt".

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.pl w zakładce "Pożytek publiczny" - "Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2019" oraz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów.

powrót do poprzedniej strony