Strona główna

Obwieszczenia Wójta Gminy Dzierżoniów w sprawie dokumentów planistycznych dla Piławy Dolnej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-11-20

Obwieszczenia Wójta Gminy Dzierżoniów w sprawie dokumentów planistycznych dla Piławy Dolnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniami Wójta Gminy Dzierżoniów w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piława Dolna.

  • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piława Dolna z wyłączeniem terenu istniejącej kopalni.
  • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów dla obrębu Piława Dolna.

powrót do poprzedniej strony