AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-08-30

O inwestycjach na sesji Rady Gminy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Inwestycje prowadzone przez gminę - stan ich zaawansowania, efektywność i wykorzystanie środków zewnętrznych były głównym tematem powakacyjnej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w czwartek 29 sierpnia.

Sesja była również okazją do wręczenia podziękowań za wieloletnią współpracę odchodzącej na emeryturę kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dzierżoniowie Danucie Stasiak. Następnie Magdalena Onderka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku złożyła ślubowanie i odebrała akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Głównym tematem posiedzenia był stan zaawansowania inwestycji prowadzonych przez naszą gminę w 2019 r. Najważniejsze przedsięwzięcia - zarówno te zakończone, jak i planowane do realizacji - przedstawiła kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego Ewa Chryczyk.

Radni przyjęli również kilka uchwał, m.in. w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla gminy Dzierżoniów na lata 2019-2023", zasad wynajmowania mieszkań wchodzących w skład zasobu gminy Dzierżoniów i zakończenia działalności gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej (Gimnazjum Gminnego im. ks. Jana Melca w Dzierżoniowie).

Rada powołała również zespół ds. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy oraz do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. W jego skład weszli Teresa Kanarek, Bożena Kołodziej, Teodora Skutnik i Augustyn Mucha.

O inwestycjach na sesji Rady GminyO inwestycjach na sesji Rady GminyO inwestycjach na sesji Rady GminyO inwestycjach na sesji Rady GminyO inwestycjach na sesji Rady GminyO inwestycjach na sesji Rady GminyO inwestycjach na sesji Rady Gminy
powrót do poprzedniej strony