Strona główna

Nowy rok szkolny w gminie Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-09-05

Nowy rok szkolny w gminie Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

512 uczniów i 209 przedszkolaków rozpoczęło w poniedziałek naukę w gminnych placówkach oświatowych. Nowy rok szkolny to nie tylko kolejne wyzwania dla młodych mieszkańców. To także ciekawe projekty i ważne inwestycje.

Do naszych szkół trafią też nowe pomoce dydaktyczne. W kwietniu 2018 r. gmina Dzierżoniów złożyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia niezbędnego do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkole w Ostroszowicach. Kwota, jaką udało się nam pozyskać, to ponad 67 tys. zł.

Kolejny wniosek gmina Dzierżoniów złożyła do Wojewody Dolnośląskiego. W ramach programu "Aktywna tablica" pomoce dydaktyczne o wartości ponad 11 tys. zł otrzymała szkoła w Piławie Dolnej.

Na terenie naszych placówek prowadzone są w tym roku również prace termomodernizacyjne. W ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim" realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska termomodernizacji poddane zostały budynki szkół w Piławie Dolnej i Ostroszowicach. Prace trwają jeszcze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mościsku i Gimnazjum Gminnym w Dzierżoniowie. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 4 mln 245 tys. zł, z czego dofinansowanie to przeszło 3 mln 509 tys. zł.

powrót do poprzedniej strony