Strona główna

Nowa strategia rozwoju dla LGD Ślężanie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-02-17

Nowa strategia rozwoju dla LGD Ślężanie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Trwają prace nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Ślężanie na lata 2023-2027. Mieszkańcy gmin stowarzyszonych w Lokalnej Grupie Działania mieli możliwość wypowiedzenia się na temat proponowanych obszarów wsparcia i przeznaczenia środków, które będą skierowane na rozwój tego obszaru.

Przewiduje się, że na działania wpisujące się w założenia strategii przeznaczone będzie 1 750 000 Euro.

Spotkanie konsultacyjne na terenie gminy Dzierżoniów odbyło się 16 lutego 2023 r. w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów w Mościsku. W spotkaniu wzięli udział sołtysi, przedstawiciele sołectw, lokalnych stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych. Spotkanie moderowały Anna Mówińska - ekspert LGD Ślężanie i Jolanta Zarzeka - zastępca wójta gminy Dzierżoniów.

Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli realizować projekty przy wsparciu środków, pozostających w dyspozycji LGD Ślężanie.

Zdjęcia: Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów

Nowa strategia rozwoju dla LGD ŚlężanieNowa strategia rozwoju dla LGD ŚlężanieNowa strategia rozwoju dla LGD Ślężanie
powrót do poprzedniej strony