Strona główna

Nowa droga transportu rolnego w Piławie Dolnej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-11-13

Nowa droga transportu rolnego w Piławie Dolnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zakończono przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piławie Dolnej. Inwestycję zrealizowano w ramach kolejnego etapu prac poscaleniowych.

Zadanie współfinansowane było z budżetu województwa dolnośląskiego w formie dotacji celowej na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Koszt inwestycji - prawie 140 tys. zł - został pokryty w całości z otrzymanej dotacji.

Prace budowlane w formule "zaprojektuj i wybuduj" wykonano w ramach zadania pn. "Piława Dolna - III droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW".

Inwestycja umożliwiła połączenie powstałych wcześniej dróg z planowaną obwodnicą i jej drogą serwisową.

Nowa droga transportu rolnego w Piławie Dolnej
powrót do poprzedniej strony