Strona główna

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-06-16

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

aktualności Gmina Dzierżoniów

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów został wywieszony od 16.06.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w obrębie Owiesno i Mościsko.

Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.: 74/832-56-85.

powrót do poprzedniej strony