Strona główna

Nieruchomość w Książnicy przeznaczona do dzierżawy

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-03-08

Nieruchomość w Książnicy przeznaczona do dzierżawy

aktualności Gmina Dzierżoniów

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 została wywieszona od 08.03.2021 r. informacja o nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie Książnica, przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Więcej informacji odnośnie dzierżawy można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.: (74) 832-56-85.

powrót do poprzedniej strony