Strona główna

Nieruchomość w Książnicy na sprzedaż

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-02-28

Nieruchomość w Książnicy na sprzedaż

aktualności Gmina Dzierżoniów

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 została wywieszona informacja o nieruchomości nr 318/8 położonej w Książnicy, stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.: (74) 832-56-85.

powrót do poprzedniej strony