Strona główna

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-03-18

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Potrzebujesz pomocy prawnika? Nie radzisz sobie z zadłużeniem? Nie możesz porozumieć się z sąsiadem? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić.

Jaką pomoc możesz otrzymać?

 • informację, jaka jest twoja sytuacja prawna oraz jakie są twoje prawa i obowiązki; informację, jak można rozwiązać twój problem;
 • pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji,
 • darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

Jak możesz skorzystać z pomocy?

Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie nr telefonu 74 832 36 64 i poproś o umówienie na wizytę

Lokalizacje na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez radców prawnych: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27; poniedziałek-piątek w godz. 7:30 - 11:30
 2. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatna mediacja prowadzony przez organizację pozarządową: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27; poniedziałek-piątek w godz. 11:30 - 15:30
 3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową:
  • Urząd Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1; poniedziałek, środa, czwartek w godz. 12:00 - 16:00
  • Urząd Miasta Piława Górna, ul. Piastowska 69; wtorek w godz. 12.00 - 16.00, piątek w godz. 8:00 - 12:00
 4. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów:
  • Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, ul. Wrocławska 1; wtorek w godz. 12:00 - 16:00
  • Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wolności 24; poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 12:00 - 16:00

Możesz się również umówić samodzielnie przez formularz na stronie np.ms.gov.pl.

Jak wygląda wizyta?

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Osoba uprawniona może zgłosić się do dowolnego punktu na terenie całego kraju. Nie ma obowiązku korzystania z punktów tylko na terenie powiatu, w którym dana osoba zamieszkuje.

Wyjątek od zasady udzielania porad osobiście stanowi obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii albo wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. W takich przypadkach pomoc ta może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Oznacza to, że w czasie trwającego stanu epidemii osoba uprawniona może uzyskać pomoc przez telefon, wideorozmowę, a także za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (lub komunikatora internetowego). Jeżeli pomoc nie jest udzielana w takich formie na terenie powiatu, w którym mieszka osoba uprawniona, może ona zgłosić się do punktu prowadzonego na terenie innego powiatu.

Jeżeli jesteś osobą ze znaczną niepełnosprawnością ruchową i nie możesz stawić się w punkcie lub doświadczasz trudności w komunikowaniu się, możesz uzyskać nieodpłatną pomoc także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - niezależnie od tego, czy obowiązuje obecnie stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii lub został wprowadzony stan nadzwyczajny. Oznacza to, że możesz uzyskać pomoc przez telefon, wideorozmowę lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

Osoba uprawniona charakteryzująca się wymienionymi powyżej szczególnymi potrzebami może także poprosić, aby porada odbyła się w miejscu jej zamieszkania (wizyta domowa) lub w innym, bardziej przystosowanym miejscu. Osoba uprawniona może także poprosić o zorganizowanie pomocy tłumacza migowego.

Koordynatorem Projektu na poziomie Powiatu jest Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie - 74 832 52 29 oraz mailowo - so@pow.dzierzoniow.pl.

powrót do poprzedniej strony