Strona główna

"Między Ślężą a Sową". Wizyta w gminie Pieszyce

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-09-07

"Między Ślężą a Sową". Wizyta w gminie Pieszyce

aktualności Gmina Dzierżoniów

Lokalni liderzy z gminy Dzierżoniów odwiedzili 3 września gminę Pieszyce. Wizyta była pierwszym etapem projektu pn. "Między Ślężą a Sową - wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o walory turystyczne regionu" realizowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przedstawiciele naszej gminy spotkali się ze swoimi sąsiadami z gminy Pieszyce, zwiedzili Muzeum Góry Sowie Region Sudety, wzięli udział w warsztatach z kowalem i udali się na spacer do Siedmiu Sówek - czyli tam, gdzie narodziły się Góry Sowie.

Kolejne zaplanowane działanie to wizyta grupy z Pieszyc w gminie Dzierżoniów. Nasi goście odwiedzą Uciechów - "Wioskę Dobrego Humoru" i Owiesno - "Wieś Okrągłego Zamku". Poznają oferty wiosek tematycznych oraz plany naszych mieszkańców związane z rozwojem turystyki.

Projekt zakłada również wydanie publikacji, w której opisane zostaną atrakcje turystyczne gmin Dzierżoniów i Pieszyce. Na zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano konferencję podsumowującą.

Głównym celem operacji jest wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, zwiększenie intensywności współpracy i integracji oraz poznanie dobrych praktyk wypracowanych przez partnerów projektu szczególnie w temacie rozwoju wsi w oparciu o walory turystyczne regionu, poprzez współorganizację i współuczestnictwo w szeregu działań odbywających się na terenie gmin Dzierżoniów i Pieszyce w okresie od maja do końca października 2021 roku.

Liderem projektu jest gmina Dzierżoniów, a partnerami: gmina Pieszyce, Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi "Przystań Mościsko".

Między Ślężą a Sową Wizyta w gminie PieszyceMiędzy Ślężą a Sową Wizyta w gminie PieszyceMiędzy Ślężą a Sową Wizyta w gminie PieszyceMiędzy Ślężą a Sową Wizyta w gminie PieszyceMiędzy Ślężą a Sową Wizyta w gminie PieszyceMiędzy Ślężą a Sową Wizyta w gminie PieszyceMiędzy Ślężą a Sową Wizyta w gminie PieszyceMiędzy Ślężą a Sową Wizyta w gminie PieszyceMiędzy Ślężą a Sową Wizyta w gminie PieszyceMiędzy Ślężą a Sową Wizyta w gminie PieszyceMiędzy Ślężą a Sową Wizyta w gminie PieszyceMiędzy Ślężą a Sową Wizyta w gminie PieszyceMiędzy Ślężą a Sową Wizyta w gminie PieszyceMiędzy Ślężą a Sową Wizyta w gminie PieszyceMiędzy Ślężą a Sową Wizyta w gminie PieszyceMiędzy Ślężą a Sową Wizyta w gminie PieszyceMiędzy Ślężą a Sową Wizyta w gminie PieszyceMiędzy Ślężą a Sową Wizyta w gminie PieszyceMiędzy Ślężą a Sową Wizyta w gminie PieszyceMiędzy Ślężą a Sową Wizyta w gminie PieszyceMiędzy Ślężą a Sową Wizyta w gminie Pieszyce
powrót do poprzedniej strony