Strona główna

Kolejne dotacje dla organizacji pozarządowych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-05-18

Kolejne dotacje dla organizacji pozarządowych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej", "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym" oraz "Turystyki i krajoznawstwa".

Szczegóły w zakładce "Pożytek publiczny" - "Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2021".

powrót do poprzedniej strony