Strona główna

Klub Senior+ w Piławie Dolnej już otwarty!

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-12-17

Klub Senior+ w Piławie Dolnej już otwarty!

aktualności Gmina Dzierżoniów

Mieszkańcy gminy Dzierżoniów mogą już korzystać z usług Klubu Senior+ w Piławie Dolnej. 16 grudnia placówka została oficjalnie otwarta.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, kierownik OPS Gminy Dzierżoniów Elżbieta Rudnicka, radna i prezes stowarzyszenia "Piława Dolna" Bożena Kołodziej oraz seniorzy Antonina Maciątek i Stanisław Koncewicz.

W minionych miesiącach w ramach prac adaptacyjnych w pałacu przy ul. Błotnistej 12 w Piławie Dolnej odnowione zostały: sala klubowa, sala do ćwiczeń rehabilitacyjnych, szatnia, pomieszczenie kuchenne, oranżeria i sanitariaty. Wymieniono też m.in. instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Na potrzeby centralnego ogrzewania wykonana została również kotłownia wraz z instalacją gazową i przyłączem.

Klub został też doposażony w sprzęt rehabilitacyjny, meble i inne niezbędne urządzenia umożliwiające naszym seniorom spędzanie wolnego czasu w jak najlepszych warunkach.

Dla seniorów przygotowano ciekawą ofertę zajęć. Będą mogli m.in. uczestniczyć w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych, plastycznych i ruchowych.

Placówka funkcjonuje w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów. Klub będzie miejscem spotkań nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dzierżoniów w wieku 60 lat i więcej. Celem powstania tego wyjątkowego miejsca jest m.in. rozwijanie zainteresowań seniorów poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. W Klubie Senior + uczestnicy będą mieli też możliwość podtrzymywać więzi rodzinne oraz sąsiedzkie.

Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"/Klubu "Senior+".

Klub Senior+ w Piławie Dolnej już otwarty!Klub Senior+ w Piławie Dolnej już otwarty!Klub Senior+ w Piławie Dolnej już otwarty!Klub Senior+ w Piławie Dolnej już otwarty!Klub Senior+ w Piławie Dolnej już otwarty!Klub Senior+ w Piławie Dolnej już otwarty!Klub Senior+ w Piławie Dolnej już otwarty!Klub Senior+ w Piławie Dolnej już otwarty!Klub Senior+ w Piławie Dolnej już otwarty!
powrót do poprzedniej strony