Strona główna

Gminne organizacje pozyskały kolejne środki na infrastrukturę turystyczną i realizację wydarzeń

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-07-14

Gminne organizacje pozyskały kolejne środki na infrastrukturę turystyczną i realizację wydarzeń

aktualności Gmina Dzierżoniów

W najbliższych miesiącach już po raz kolejny tereny publiczne gminy Dzierżoniów zostaną wzbogacone o atrakcyjne elementy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Wszystko dzięki współpracy aktywnych mieszkańców naszej gminy, Urzędu Gminy Dzierżoniów i Lokalnej Grupy Działania "Ślężanie".

14 lipca w siedzibie LGD w Sobótce delegacja gminy Dzierżoniów z zastępcą wójta Jolantą Zarzeką na czele oraz reprezentanci naszych stowarzyszeń podpisali umowy na realizację zadań w ramach projektu pn. "Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR". Projekt grantowy realizuje LGD "Ślężanie", udzielając wnioskodawcom 99% dofinansowania.

W procesie naboru i oceny wniosków wybrano 5 projektów z gminy Dzierżoniów. W ramach projektu grantowego zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. "Doposażenie terenu "Parku pod kasztanami" w Owieśnie" - Stowarzyszenie "Razem dla Wsi", kwota wsparcia: 9 900,00 zł,
  2. "Zagospodarowanie - "Parku dobrych nowin" poprzez montaż tablic edukacyjnych" - Stowarzyszenie "Nasza Nowizna", kwota wsparcia: 9 900,00 zł,
  3. "Budowa siłowni plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobrocinie - działka 524, gm. Dzierżoniów" - Stowarzyszenie "Dobrocin - Wieś XXI w.", kwota wsparcia: 20 000,00 zł,
  4. "Zakup i montaż altany rekreacyjnej w miejscowości Uciechów" - Stowarzyszenie "Uciechów - Moja Wieś", kwota wsparcia: 9 800,00 zł,
  5. "Budowa pomostu rekreacyjnego w obrębie Dworskich Stawów w Piławie Dolnej" - wnioskodawca: gmina Dzierżoniów, kwota wsparcia: 19 970,00 zł.

Dofinansowanie w wysokości 6 200,00 zł w ramach naboru dotyczącego "Realizacji wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR" otrzymało z kolei Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi "Przystań Mościsko". Członkowie stowarzyszenia pozyskali środki na "Organizację warsztatów uprawy ziół, zbioru i wykorzystania w naturalnej kosmetologii dla mieszkańców gminy Dzierżoniów we wsi Mościsko i Ostroszowice".

To kolejny ważny sukces naszych stowarzyszeń. Gratulujemy!

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Zadania sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 Stowarzyszenia "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" pn.: "Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR", "Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR" - projekty grantowe

Gminne organizacje pozyskały kolejne środki na infrastrukturę turystyczną i realizację wydarzeń
powrót do poprzedniej strony