Strona główna

Dzielnicowy wdraża kolejny plan poprawy bezpieczeństwa

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-08-22

Dzielnicowy wdraża kolejny plan poprawy bezpieczeństwa

aktualności Gmina Dzierżoniów

Spadek liczby przestępstw i wykroczeń, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa wizerunku policji to główne cele kolejnego planu działań priorytetowych dzielnicowego gminy Dzierżoniów. Tym razem działania obejmą okolice Gnejsów we Włókach. Potrwają do końca stycznia 2020 r.

Poprzedni taki plan realizowany był w Kiełczynie. Tam także mieszkańcy zgłosili w trakcie konsultacji społecznych problem w postaci chuligańskiego i aspołecznego zachowania osób nadużywających alkoholu, spożywanego w miejscach publicznych. Regularne kontrole oraz współpraca z sołtysem wsi i jej mieszkańcami zaowocowały rozwiązaniem tych problemów.

Podobne zgłaszają od jakiegoś czasu mieszkańcy Włók. Wynikają one również ze zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dlatego też rejon ten będzie systematycznie kontrolowany przez policjantów.

Szeroko zakrojona profilaktyka i działania w terenie mają przynieść efekt w postaci zmniejszenia liczby drobnych, ale uciążliwych społecznie konfliktów z prawem. Wszelkie uwagi na temat wykroczeń, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, można zgłaszać dzielnicowemu asp. szt. Andrzejowi Kłosowi:

  • w Rewirze Dzielnicowych w Centrum Przesiadkowym w Dzierżoniowie,
  • w każdą środę w godz. 9:00 - 10:00 w Urzędzie Gminy w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1,
  • pod numerem telefonu 797-306-225,
  • na spotkaniach organizowanych w poszczególnych wsiach,
  • za pośrednictwem sołtysów i radnych.

powrót do poprzedniej strony