Strona główna

Dofinansowanie na przebudowę ul. Widokowej we Włókach

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-04-17

Dofinansowanie na przebudowę ul. Widokowej we Włókach

aktualności Gmina Dzierżoniów

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Jednym z beneficjentów programu jest również gmina Dzierżoniów, która otrzymała dofinansowanie na przebudowę ul. Widokowej we Włókach.

Wyremontowany zostanie odcinek drogi o długości niemal 1,5 km. Prace obejmą również przebudowę mostu w cieku wodnym Gniły. Wysokość dofinansowania - 1 719 780,30 zł - to 70 proc. wartości inwestycji. Zadeklarowana przez naszą gminę kwota środków własnych to 737 048,70 zł.

Inwestycja realizowana będzie w latach 2020 - 2021. Zakres prac w poszczególnych etapach uzależniony będzie od obecnie powstającej koncepcji przebudowy systemu kanalizacji zbiorczej. Realizacja inwestycji pozwoli nie tylko na poprawę stanu technicznego drogi, ale również wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkowników.

Gmina Dzierżoniów już kilka miesięcy wcześniej podjęła kroki umożliwiające realizację przedsięwzięcia, wydatkując na ten cel 244 844,15 zł. Wśród działań były prace geodezyjne, przygotowanie dokumentacji technicznej i - co najważniejsze - wykup działek pod budowę drogi na kwotę 199 844,15 zł.

powrót do poprzedniej strony