Strona główna

Dofinansowanie na przebudowę filii biblioteki w Owieśnie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-05-24

Dofinansowanie na przebudowę filii biblioteki w Owieśnie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta uzyskała dofinansowanie na przebudowę filii biblioteki w Owieśnie. Projekt pod nazwą "Rycerska filia we Wsi Okrągłego Zamku - przebudowa" znalazł się na 17 miejscu (spośród 47 pozytywnie rozpatrzonych) w rankingu placówek dofinansowanych w II naborze Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 "Infrastruktura Bibliotek 2021-2025".


Celem zadania jest przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie nowoczesnej i funkcjonalnej filii biblioteki. Budynek będzie spełniał wszystkie standardy nowoczesnej instytucji kultury, co zdecydowanie podniesie standard obsługi. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Plan zadania na 2 lata to dobre rozwiązanie, zarówno ze strony organizacyjnej, jak i finansowej. Etap I zakłada rozpoczęcie realizacji, przygotowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargu, promocję zadania i rozpoczęcie przebudowy/rozbudowy.

Etap II to wykonanie przebudowy/rozbudowy, zakup i montaż wyposażenia w nowo zmodernizowanym budynku (regały, meble, wyposażenie zaplecza, krzesła i fotele, stoliki, komputery, projektor, ekran, sprzęt nagłaśniający, scena mobilna) i promocja zadania. W ramach promocji zostanie wykonana tablica, która będzie umieszczona na stałe na budynku. Zrealizujemy również kilkuminutowy film o filii.

Koszty całkowite zadania wynoszą 2 600 000 zł.
Kwota dofinansowania to 1 924 000 zł, a wkład własny: 676 000 zł.

Zadanie będzie realizowane do końca 2023 r.

powrót do poprzedniej strony