Strona główna

Certyfikat dla Dzierżoniowskiego Klastra Energii

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-11-22

Certyfikat dla Dzierżoniowskiego Klastra Energii

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów wraz z samorządami powiatu dzierżoniowskiego oraz lokalnymi przedsiębiorcami podpisała w czerwcu 2017 r. porozumienie w sprawie utworzenia Dzierżoniowskiego Klastra Energii. Teraz dzierżoniowski klaster, którego nasza gmina jest aktywnym członkiem, uzyskał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Otwiera to m.in. możliwość zdobywania zewnętrznych pieniędzy na działania związane z rozwojem zielonej energii.

Zadaniem klastrów energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawa lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki.

W czerwcu tego roku Ministerstwo Energii ogłosiło konkurs, w ramach którego oceniano i certyfikowano zgłoszone 84 klastry z 14 województw. Ocena merytoryczną zakończyła się w październiku. Podczas oceny przedstawiciele klastrów prezentowali swoje dotychczasowe działania, plany dalszego rozwoju oraz odpowiadali na pytania ekspertów. Dzierżoniowski klaster reprezentowali: Burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski, Dyrektor ds. Inwestycji w Spółce Tauron Ekoenergia Jelenia Góra Jacek Bieńkowski oraz Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie Andrzej Bronowicki.

Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii uzyskały 33 klastry z 13 województw, a 6 otrzymało certyfikat z wyróżnieniem. Do szóstki najlepszych został zakwalifikowany również Dzierżoniowski Klaster Energii. Certyfikaty wręczono podczas uroczystości 6 listopada w Warszawie.

Gmina Dzierżoniów, niezależnie od członkostwa w dzierżoniowskim klastrze, podejmuje wiele działań mających na celu optymalizację wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych (w tym odnawialnych źródeł energii - OZE). W poprzednich latach umożliwiły to zadania pn. "Budowa lamp solarnych (hybrydowych) na terenie gminy Dzierżoniów" i "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Dzierżoniów" realizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. "Czysta energia elektryczna" wykorzystywana jest do oświetlenia miejsc publicznych (ulice, parki, place zabaw itp.) w gospodarstwach domowych i na obiektach użyteczności publicznej.

Kolejnymi przedsięwzięciami w zakresie wykorzystywania OZE były: projekt partnerski pn. "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska" oraz "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim", który zakładał kompleksową termomodernizację 7 obiektów na terenie naszej gminy.

powrót do poprzedniej strony