Strona główna

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-05-18

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - złóż deklarację!

aktualności Gmina Dzierżoniów

Od 1 lipca 2021 roku wprowadzono obowiązek składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Złożenie deklaracji dotyczy źródeł ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 megawata i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Jeśli budynek jest ogrzewany OZE, np. pompą ciepła, również należy to zgłosić.

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Dla nowo powstałych obiektów deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracje można składać w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego na stronie: zone.gunb.gov.pl,
  • w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.

Deklaracje dostępne są w Biurze Obsługi Klienta UG Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 (pok. nr 122). Dokument można również pobrać i wydrukować ze strony: zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie będzie grozić grzywna (zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków), która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

Wszelkie informacje dotyczące obowiązku składania deklaracji są dostępne na stronie internetowej: www.gunb.gov.pl

powrót do poprzedniej strony