Strona główna

Ankieta dla mieszkańców gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-01-21

Ankieta dla mieszkańców gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów podejmuje działania na rzecz poprawy stanu budynków i pozyskania dla mieszkańców funduszy na nowe instalacje grzewcze w ich domach i mieszkaniach. Ma to związek ze spodziewanymi na Dolnym Śląsku nowymi programami dotacyjnymi, m.in. dla gmin objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, której celem - oprócz ustalenia Państwa potrzeb w zakresie modernizacji źródeł grzewczych i budynków - jest inwentaryzacja sposobu ogrzewania wszystkich budynków znajdujących się na terenie naszej gminy.

Taki obowiązek nałożył na gminy i ich mieszkańców Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Program Ochrony Powietrza przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego).

Druki ankiet i deklaracji można pobrać bezpośrednio na naszej stronie internetowej:

Dokumenty dostępne są również:

  • na portalu dobrebudynki.pl,
  • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie do 15 lutego 2022 r. na jeden ze wskazanych sposobów:

  • osobiście do Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów poprzez wrzucenie do skrzynki znajdującej się w holu na parterze urzędu,
  • e-mailem na adres: referatinwestycyjny@gmail.com - poprzez uzupełnienie wersji elektronicznej bądź przesłanie skanu lub zdjęcia wersji papierowej formularza,
  • pocztą na adres: Urząd Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów.

Wypełnioną ankietę można również dostarczyć do sołtysa.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 74 832 56 88.

powrót do poprzedniej strony