Strona główna

Szkolenie dla przedstawicieli Stowarzyszeń

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-03-04

Szkolenie dla przedstawicieli Stowarzyszeń

aktualności Gmina Dzierżoniów

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Przystań Mościsko”, „Piława Dolna” i „Uciechów – moja wieś” w dniach 22-24 lutego br. wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Fundację Merkury z Wałbrzycha.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „ Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie wałbrzyskim” i obejmuje 3 cykle. Pierwszy z nich dotyczył analizy potencjału organizacji, określania mocnych i słabych stron , dokonywania niezbędnych analiz podnoszących poziom funkcjonowania i skuteczność działania poszczególnych organizacji jako uczestników rynku. Drugi cykl szkolenia zaplanowany na kwiecień, to zagadnienia związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w środowisku biznesowym i praktyczne tworzenie biznesplanów dla poszczególnych podmiotów. Ostatni z etapów szkolenia związany będzie z aspektami formalno - prawnymi dotyczącymi poszczególnych organizacji, spraw związanych z elastycznym zatrudnianiem osób odpowiedzialnych za kadry, finanse i działalność gospodarczą Stowarzyszeń.

Możliwość udziału w tego typu szkoleniach to okazja do stałego i wszechstronnego rozwoju, szansa na poznanie wielu interesujących ludzi; to wymiana doświadczeń związanych z codzienną działalnością organizacji, a przede wszystkim możliwość uzyskania pomocy i wsparcia fachowców przygotowanych i kompetentnych w wielu dziedzinach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

powrót do poprzedniej strony