AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-01-27

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listy operacji w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dzięki pozyskanym funduszom dalekosiężne i mało realne zamierzenia weszły w fazę realizacji.

Projekt Gminy Dzierżoniów pn. "Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów" o wartości 1 444 370,76 zł został dofinansowany kwotą 886 287,00 zł. Do wykorzystania pozostaje jeszcze ok. 3 200 000,00 zł. W ramach inwestycji z planowanych 200 - zostaną wybudowane 82 przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenach nie posiadających zbiorczej kanalizacji sanitarnej, gdzie jej budowa jest ekonomicznie nieuzasadniona. Budowa będzie przebiegała w dwóch etapach:

Etap I: 36 oczyszczalni w miejscowościach:
Nowizna - Ostroszowice - Owiesno - Mościsko - Józefówek - Jodłownik

Etap II: 42 oczyszczalnie w miejscowościach:
Piława Dolna - Dobrocin - Roztocznik - Marianówek

Prace budowlane związane z realizacją I etapu rozpoczną się pod koniec II kwartału br.

Wysoka pozycja rankingowa Gminy Dzierżoniów upoważnia i zachęca do coraz śmielszego sięgania po środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - niezbędne do finalizowania planowanych inwestycji, znacząco przyczyniając się do podniesienia jakości i standardu codziennego funkcjonowania mieszkańców naszej społeczności. Zachęcamy do zgłaszania kolejnych domostw i gospodarstw indywidualnych. Poniżej przedstawiamy schemat oczyszczalni.

powrót do poprzedniej strony