AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-01-13

Umowa na dofinansowanie e-Gminy podpisana

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Marek Chmielewski podpisał w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu w poniedziałek 11 stycznia 2010 umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego i budowa e-Gminy Dzierżoniów, poprzez informatyzację nowej siedziby Urzędu oraz wprowadzenie systemu usług elektronicznych na terenie Gminy Dzierżoniów”.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 2 „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.2 „Rozwój usług elektronicznych”. Koszt przedsięwzięcia wynosi 233.986,16 zł a kwota dofinansowania to 186.141,89 zł. Projekt dotyczy dostosowania zaplecza organizacyjnego i technicznego w nowej siedzibie Urzędu Gminy oraz w sołectwach, dzięki któremu Gmina Dzierżoniów będzie mogła rozszerzyć swoja działalność o świadczenie usług elektronicznych.

powrót do poprzedniej strony