AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-10-22

e-Gmina dofinansowana

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego i budowa e-Gminy Dzierżoniów, poprzez informatyzację nowej siedziby Urzędu oraz wprowadzenie systemu usług elektronicznych na terenie Gminy Dzierżoniów” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 2 „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.2 „Rozwój usług elektronicznych”.

Koszt przedsięwzięcia wynosi 268 695 zł a planowana kwota dofinansowania to 228 390,75 zł. Projekt dotyczy dostosowania zaplecza organizacyjnego i technicznego w nowej siedzibie Urzędu Gminy oraz w sołectwach, dzięki któremu Gmina Dzierżoniów będzie mogła rozszerzyć swoja działalność o świadczenie usług elektronicznych. Projekt znalazł się na 6 miejscu z pośród 40 przeznaczonych do dofinansowania.

powrót do poprzedniej strony