Strona główna

Przygotowywanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie projektu "

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-09-18

Przygotowywanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie projektu "e-Vita"

aktualności Gmina Dzierżoniów

W środę 16 września wójt Marek Chmielewski, jako lider projektu spotkał się po raz kolejny z wójtami, burmistrzami i skarbnikami gmin Stoszowice, Niemcza, Ziębice, Ząbkowice Śląskie i Bardo w związku z wykonywaniem dokumentacji do złożenia wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 2 "Społeczeństwo Informacyjne", na inwestycję pod nazwą "Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej - e-Vita – inter@ktywne gminy".

Spotkanie tym razem miało miejsce w Ząbkowicach Śląskich i omówiono na nim kolejne zadania związane z opracowywaniem studium wykonalności i programu funkcjonalno - użytkowego dla projektu. Projekt ma na celu budowę sieci światłowodowej w sześciu gminach. Ogłoszenie konkursu o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego planowane jest na listopad 2009r.

powrót do poprzedniej strony