Strona główna

Budowa wodociągu w Jodłowniku dofinansowana

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-08-24

Budowa wodociągu w Jodłowniku dofinansowana

aktualności Gmina Dzierżoniów

Dofinansowanie otrzyma projekt gminy Dzierżoniów „Budowy wodociągu przesyłowego dla wsi Jodłownik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Priorytet 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne” Działanie 4.2 „Infrastruktura wodno - ściekowa”.

Projekt jest aktualnie realizowany ze środków własnych gminy, Gminnego Fundusz Ochrony Środowiska oraz Spółki Wodociągi i Kanalizacja. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości wody pitnej oraz stabilność jej dostawy w dłuższym okresie czasu, poprzez zmianę źródła jej pozyskania i uzdatniania dla mieszkańców wsi Jodłownik.

Zgodnie z uchwałą Zarząd Województwa Dolnośląskiego, podjętą w dniu 18 sierpnia 2009 r. po ocenie strategicznej wybrano 28 projektów (tj. wszystkie projekty, które przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną) na łączną kwotę dofinansowania równą 205.863.288,50 PLN.

Projekt „Budowa wodociągu przesyłowego dla wsi Jodłownik” znalazł się na 9 miejscu listy rankingowej. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła 817 284,31 zł a całkowita wartość projektu szacowana była na kwotę 1.414 850,59 zł. Po przetargach koszt budowy wodociągu wyniósł 689.934,40 z czego kwotę 88.962,40 pokryje Spółka Wodociągi i Kanalizacja. Ostatecznie koszty kwalifikowane projektu to 600.972 zł. Dofinansowanie z RPO WD ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu w momencie podpisywania umowy z Urzędem Marszałkowskim

powrót do poprzedniej strony