AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-07-06

„Uroczyście ślubuję…”

aktualności Gmina Dzierżoniów

W środę 1 lipca 2009 r. w Urzędzie Gminy miało miejsce uroczyste wydarzenie jakim było mianowanie pierwszego urzędnika samorządowego w naszej jednostce.

Pracownik Referatu Finansowo – Budżetowego Justyna Słodziak po spełnieniu wymogów ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych, złożyła ślubowanie na urzędnika państwowego w obecności wójta Marka Chmielewskiego, sekretarza Ryszarda Brzeskiego oraz kierownika Referatu Organizacyjno – Administracyjnego Andrzeja Micha.

powrót do poprzedniej strony