Strona główna

Gmina Dzierżoniów na Kongresie Odnowy Wsi

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-06-03

Gmina Dzierżoniów na Kongresie Odnowy Wsi

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniach 28-30 maja 2009r. przedstawiciele Gminy Dzierżoniów wzięli udział w III Ogólnopolskim Kongresie Odnowy Wsi, który odbył się w Podlesicach koło Zawiercia (woj. śląskie).

Głównym celem Kongresu było wprowadzenie odnowy wsi jako istotnego instrumentu polityki regionalnej w Polsce, upowszechnienie wzorów i dobrych praktyk odnowy wsi, rozumianej jako proces rozwoju, wśród przedstawicieli samorządów terytorialnych, instytucji naukowo-badawczych oraz innych instytucji wspierania rozwoju obszarów wiejskich.

Pierwszego i drugiego dnia Kongresu uczestniczy mieli możliwość udziału w licznych warsztatach problemowych, panelach dyskusyjnych dotyczących min. zagadnień dot. Odnowy Wsi – jako procesu rozwoju obszarów wiejskich, przyszłości wsi polskiej, w tym regionalnych programów Odnowy Wsi, budowania więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych pomiędzy wsią a miastem, troski o przestrzeń wiejską oraz przedsiębiorczość na wsi. Uczestnicy mogli również wziąć udział w warsztatach pt. "Co to jest odnowa wsi i jak się ją robi", czy też poznać obraz "Wsi przyszłości" przedstawiony przez twórcę idei Odnowy Wsi w Polsce - Ryszarda Wilczyńskiego.

Trzeciego dnia dla uczestników Kongresu przygotowane zostały podróże studyjne prezentujące najlepsze osiągnięcia w ramach realizacji programu Odnowy Wsi w Województwie Śląskim.

W trzydniowym przedsięwzięciu ogółem udział wzięło ok. 800 osób z całej Polski. Województwo Dolnośląskie reprezentowała 40 – osobowa delegacja, w tym: Jolanta Zarzeka –zastępca wójta, Jolanta Pindera -radna gminy Dzierżoniów, lider Grupy Odnowy Wsi w Piławie Dolnej, Edyta Mulka–Gonera –radna gminy Dzierżoniów, lider Grupy Odnowy Wsi w Mościsku, Agnieszka Anklewicz -lider Grupy Odnowy Wsi w Uciechowie.

13 sołectw gminy Dzierżoniów przystąpiło już do Regionalnego Programu "Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim". Powołane Grupy Odnowy Wsi aktywnie działają na rzecz rozwoju swoich miejscowości. Sukcesami będą mogły pochwalić się na IV Ogólnopolskim Kongresie Odnowy Wsi, który w 2011 roku odbędzie się w Województwie Dolnośląskim. Tadeusz Drab Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego zaprosił wszystkich obecnych w Podlesicach na gościnną wieś dolnośląską.

powrót do poprzedniej strony