AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-06-02

XXXVII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Kultura, sport i rekreacja w gminie to główne tematy XXXVII sesji Rady Gminy Dzierżoniów, która odbyła się w dniu 28 maja 2009 r. w sali wiejskiej w Ostroszowicach.

Na początku sesji rozstrzygnięto gminny konkurs fotograficzny „Krajobrazy i zabytki Gminy Dzierżoniów”. Nagrody pieniężne oraz dyplomy za IV kwartał 2008 r. otrzymały: II miejsce - Anna Jakimczyk, III miejsce - Klaudia Krzywulicz. Komisja konkursowa nie przyznała I miejsca. Natomiast w I kwartale 2009 r. I miejsce zajął Oskar Starzyk, II miejsce zajął Piotr Ostojski i III miejsce zajęła Anna Jakimczyk.

Następnie radni udali się do Jodłownika, aby zobaczyć efekt pracy artystów rzeźbiarzy z Polski i Niemiec podczas II Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego w Jodłowniku. Po powrocie obejrzeli oni występ artystyczny w wykonaniu grupy tanecznej „Flex”, działającej przy Bibliotece Gminnej w Owieśnie pod opieką pani Edyty Sowy. Podczas sesji wystąpił również zespół wokalny Damiana Drozdowskiego.

Na sesji kierownik Referatu Oświaty, Turystyki i Sportu Krystyna Skowrońska przedstawiła ofertę kulturalną i rekreacyjną w gminnych placówkach oświatowych - radni obejrzeli trzy prezentacje multimedialne. Pierwsza z nich była podsumowaniem realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych dotyczących kultywowania dziedzictwa kulturowego, sportu i rekreacji poprzez organizację różnorodnych imprez wpisanych do kalendarza imprez gminy Dzierżoniów na rok 2009. Druga prezentacja była podsumowaniem zrealizowanych zadań w gminnych placówkach oświatowych. Wszystkie przedsięwzięcia wynikają z podstawy programowej kształcenia ogólnego są wpisane w program wychowawczy szkoły i realizowane były podczas różnorodnych apeli o charakterze patriotycznym i okolicznościowym, uroczystości szkolnych, konkursów przedmiotowych oraz rozgrywek sportowych, meczy, turniejów.

W trzeciej prezentacji multimedialnej radni i zaproszeni goście mieli okazję przypomnieć sobie wydarzenia kulturalne zorganizowane w roku 2008 przez Bibliotekę Publiczną Gminy Dzierżoniów w Mościsku. Następnie radni przystąpili do podejmowania uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2008 r., które przedstawił dyrektor Grzegorz Domagała.

Kolejnym punktem sesji było wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, środki te zostaną przeznaczone na polepszenie jakości życia mieszkańców poszczególnych wsi. W budżecie gminy na 2009 r. na ochronę i konserwację zabytków ujęto kwotę 70.000 zł. Radni przyjęli uchwałę o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościołach wpisanych do rejestru zabytków, 10.000 zł na konserwację i odnowienie tarczy zegarowej oraz montaż elektronicznego mechanizmu zegarowego na wieży otrzymał kościół p.w. Św. Bartłomieja w Uciechowie. Na wymianę rynien i rur spustowych oraz montaż płotków śniegowych przyznano 11.000 zł kościołowi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowiźnie. 7.000 zł otrzymał na opracowanie dokumentacji budowlanej do remontu dachu i wieży kościoła oraz dachu kotłowni kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Mościsku. 16.000 zł na wymianę 9 szt. okien przypadło kościołowi p.w. Św. Trójcy w Owieśnie a 26.000 zł przyznano na wykonanie I etapu odwodnienia budynku kościoła p.w. Św. Jadwigi w Ostroszowicach.

powrót do poprzedniej strony