Strona główna

Pozyskano środki dla Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-05-27

Pozyskano środki dla Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W marcu 2009 gmina złożyła trzy wnioski na sfinansowanie projektów prorozwojowych w roku 2009 ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Fundusz Pomocy Rozwojowej.

W wyniku tego w maju przyznano dofinansowanie na 3 zadania. Pierwsze to "Przebudowa drogi wraz z remontem mostu w jej ciągu, w strefie aktywności gospodarczej w miejscowości Piława Dolna. – ul. Stawowej". Pozyskana kwota wynosi 308 203,00 zł, tj. 23,93 % wartości zadania (1 288 009 zł). Oprócz pozyskanej kwoty, inwestycja dofinansowana będzie ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych – 299 tysięcy oraz Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – ponad 216 tysięcy zł.

Następnym projektem jest "Poprawa warunków nauczania poprzez remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku". Pozyskana kwota to 225 000,00 zł tj. 75,00% wartości zadania. Wsparcie otrzymało także zadanie "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrocin, Mościsko, Nowizna, Roztocznik, Uciechów". Pozyskana kwota wynosi 57 272 zł tj. 50,00% wartości zadania.

Całkowity koszt realizacji wszystkich zadań, planowanych w roku 2009 wyniesie 1.702.553 zł.

powrót do poprzedniej strony