Strona główna

Wymogi weterynaryjne i bezpieczeństwo w gminie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-05-14

Wymogi weterynaryjne i bezpieczeństwo w gminie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W sali wiejskiej w Uciechowie w dniu 12 maja 2009 odbyła się narada sołtysów.

Na zebranie zostali zaproszeni: Czesław Barwicki - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie, asp. Dariusz Szmigielski – Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji oraz sierż. Andrzej Kłos – dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji i mł. asp. Arkadiusz Szachniewicz - dzielnicowy z Komisariatu Policji w Bielawie.

Podczas spotkania z Powiatowym Lekarzem Weterynarii przedstawiona została informacja dotycząca wymogów wzajemnej zgodności dla rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie i wsparcie w ramach niektórych działań nieinwestycyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nowym elementem jest wprowadzenie kontroli gospodarstw i powiązanie wysokości przyznanych płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW z przestrzeganiem tych przepisów.

Od drugiego półrocza b.r. Inspekcja Weterynaryjna rozpocznie kontrolę wytypowanych gospodarstw prowadzących hodowle zwierząt w ramach wymogów wzajemnej zgodności w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Spełnienie wszystkich wymagań w powyższym zakresie przez gospodarstwa hodowlane jest o tyle istotne, że od wyników kontroli wzajemnej zgodności uzależnione będą płatności bezpośrednie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolami, może zostać wydana decyzja o obniżeniu płatności od 3-20%, w zależności od skali tych nieprawidłowości. Następnie Czesław Barwicki przedstawił podstawowe wymagania w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Powiedział również, że głównym celem systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jest poprawa bezpieczeństwa żywności, zdrowotności zwierząt, a dzięki temu poprawa bezpieczeństwa zdrowia publicznego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomniał także, że rolnik jest zobowiązany zgłaszać wszystkie zdarzenia dotyczące obrotu zwierzętami do biur powiatowych ARiMR w terminach określonych w przepisach prawa.

Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie Dariusz Szmigielski stwierdził, że w ostatnim czasie odnotowano więcej aktów wandalizmu, polegających na niszczeniu wiat przystankowych, placów zabaw oraz kradzieży tablic – „Witaczy” jakie zostały zamontowane na terenie gminy Dzierżoniów. Komenda Powiatowa Policji wszczęła postępowanie mające na celu wykrycie sprawców przestępstwa. Ponadto asp. Dariusz Szmigielski poprosił sołtysów o przekazanie informacji mieszkańcom, którzy mogli być świadkami w tej sprawie o kontakt z KPP w Dzierżoniowie. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zaproponowano również, aby raz w miesiącu odbywały się dyżury dzielnicowych w poszczególnych miejscowościach. Sołtysi zostali poproszeni o ustalenie terminarza spotkań.

W dalszej części narady wójt Marek Chmielewski poinformował, że na wniosek sołtysów został przygotowany projekt uchwały Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach i urządzeniach Gminy Dzierżoniów i ustalenia opłat z tego tytułu. Na koniec ustalono kalendarz imprez na 2009 r., który zostanie umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzierżoniów, a zastępca wójta Jolanta Zarzeka poinformowała, że 6 czerwca w Piławie Dolnej odbędą się zmagania sołtysów. Celem imprezy będzie sportowo - rekreacyjna rywalizacja sołectw z gminy Dzierżoniów oraz integracja mieszkańców.

powrót do poprzedniej strony