AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-04-23

Jest praca w gminie Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Po raz kolejny gmina Dzierżoniów organizuje wsparcie dla osób bezrobotnych w ramach prac publicznych.

W wyniku podpisanych umów w dniu 09.04.2009 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Dzierżoniowie, a Powiatowym Urzędem Pracy w Dzierżoniowie, gmina zatrudni w ramach organizacji robót publicznych 55 osób bezrobotnych do wykonywania takich zadań jak prace porządkowe i remontowe w pasie dróg gminnych i powiatowych leżących na terenie gminy Dzierżoniów, czy prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych. Ponadto organizowane będą prace przy budowie i utrzymaniu placów zabaw, porządkowanie i remonty na terenie gminnych placówek oświatowych oraz prace przy konserwacji oraz remoncie urządzeń melioracji szczegółowych. Porządkowane będą nieruchomości stanowiące własność gminy, zlikwidowane zostaną nielegalne wysypiska śmieci oraz usuwane będą zakrzaczenia przydrożne powodujące ograniczenie widoczności i zwężenie pasa jezdni. Osoby bezrobotne zostały zatrudnione na okres od 14 kwietnia do 9 października 2009 r.

powrót do poprzedniej strony