Strona główna

„Program współpracy Gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi w roku 2009”

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-02-13

„Program współpracy Gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi w roku 2009”

aktualności Gmina Dzierżoniów

W środę 11 lutego 2009r w Uciechowie odbyło się spotkanie wójta gminy Dzierżoniów ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Dzierżoniów. Tematem spotkania był: „Program współpracy Gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi w roku 2009”

W spotkaniu udział wzięło pięć stowarzyszeń:

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Mościsko „Przystań Mościsko”
 2. Stowarzyszenie „Piława Dolna”
 3. Stowarzyszenie „Na rzecz rozwoju wsi: Jędrzejowice, Kiełczyn, Tuszyn, Włóki”
 4. Stowarzyszenie „Dobrocin - wieś XXI Wieku”
 5. „Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich” w Ostroszowicach

Omówiono zasady konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji”, na którego realizację przeznaczono kwotę 10.000zł. W ramach zadania realizowane będą następujące zadania szczegółowe:

 • Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych na terenie gminy z elementami promocji lokalnych twórców.
 • Działania związane z integracją społeczności lokalnych. „Działań na rzecz osób niepełnosprawnych”
Na realizację zadania przeznaczono kwotę: 2.000 zł. W jego ramach realizowane będą:
 • Organizacja przedsięwzięć służących integracji osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością.
 • Udział osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju przedsięwzięciach „Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.”
Na realizację zadania przeznaczono 7.000 zł. W ramach zadania realizowane będą:
 • Organizacja zajęć dla osób starszych
 • Organizacja i przeprowadzenie zajęć w zakresie wychowania i wartościowego sposobu życia

Ponadto omówiono program regionalnej odnowy wsi w Województwie Dolnośląskim i przedstawiono informację na temat programu Leader, do którego wniosek złożyła Lokalna grupa Działania „Ślężanie”.

powrót do poprzedniej strony