Strona główna

Wyniki VIII Gminnego Konkursu Recytatorskiego kl.

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-02-09

Wyniki VIII Gminnego Konkursu Recytatorskiego kl. I-III pod hasłem „Dorośli i dzieciaki w poezji dziecięcej”

aktualności Gmina Dzierżoniów

W piątek 6 lutego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku przybyli reprezentanci czterech szkół podstawowych z terenu gminy.

W przygotowanym na konkurs repertuarze dominowały wiersze Danuty Wawiłow, w tym: aż trzy razy wygłaszany utwór pt.„O Rupakach”. Konkursowe jury w składzie: p. Marek Chmielewski – Wójt Gminy, p. Grzegorz Domagała – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów oraz p. Justyna Bartkowiak – bibliotekarka Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: W kategorii klas I:

  • I miejsce – ucz. Julia Martowłos z ZSzP w Mościsku
  • II miejsce - ucz. Dominika Wójciak z ZSzP w Ostroszowicach
  • III miejsce (równorzędne) – ucz. Wiktoria Tokarska z SP w Tuszynie i Bartłomiej Matlak z ZSzP w Piławie Dolnej
W kategorii klas II:
  • I miejsce (równorzędne)- ucz. Aleksandra Łuciów z ZSzP w Ostroszowicach i Rafał Ścisłowski z ZSzP w Mościsku
  • II miejsce – ucz. Kamila Fleszar z SP w Tuszynie
  • III miejsce – ucz. Maciej Jarmużek z ZSzP w Piławie Dolnej.
W kategorii klas III:
  • I miejsce – ucz. Maria Izdebska z ZSzP w Piławie Dolnej,
  • II miejsce – ucz. Angelika Wyruch z SP w Tuszynie
  • III miejsce – ucz. Karolina Zielińska z ZSzP w Mościsku, Wyróżnienie – ucz. Paweł Kołtun z ZSzP w Ostroszowicach

Nagrody książkowe i dyplomy dla wszystkich recytatorów ufundowali : Urząd Gminy w Dzierżoniowie i ZSzP w Mościsku.

Poziom konkursowych zmagań był bardzo wysoki. Uczestnicy zostali starannie przygotowani przez nauczycieli: Małgorzatę Juraszek, Elżbietę Sakowicz i Katarzynę Koselską z Tuszyna; Ewę Sokołowską, Jacka Dzwolaka i Elzbietę Biernacką z Piławy Dolnej; Elżbietę Juziuk-Janicką, Alicję Najwer i Iwonę Cebulską z Ostroszowic oraz Agnieszkę Kalwat, Annę Czuwarę i Krystynę Chrostowską z Mościska.

W części artystycznej imprezy wystąpiły dzieci z klasy I ZSzP w Mościsku z przedstawieniem baśni „O dwunastu miesiącach” przygotowanym pod kierunkiem Agnieszki Kalwat. Koordynatorem działań związanych z organizacją i przebiegiem konkursu była Krystyna Chrostowska.


opr. Krystyna Chrostowska

powrót do poprzedniej strony